Record details

Title
    Preparation of water-rich glass by non-equilibrium dehydration of sodium silicate and usage of this glass to mimic radiochemical processes in crystalline silicates
Other titles
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech