Record details

Title
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
Statement of responsibility
    Vladimír Bezák
Author
    Bezák, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 23, no. 5-6
Pages
    s. 381-383
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza tektonická
    mesozoikum
    metamorfika
    oblast veporského krystalinika
    paleozoikum
    příkrov
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Knowledge
    Present
    Tectogenesis
    Veporicum
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012