Record details

Title
    Present mineral collecting in the Czech fluorite deposits
Other titles
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR