Record details

Title
    Present-day knowledge of mineral and thermal water resources in the Slovak Republic
Other titles
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky