Record details

Title
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
Statement of responsibility
    Nenad Tomašić, Andreja Gajović, Vladimir Bermanec, Maša Rajić Linarić, Dangsheng Su, Radek Škoda
Author
    Bermanec, Vladimir
    Gajović, Andreja
    Linarić, Maša Rajić
    Su, Dangsheng
    Škoda, Radek
    Tomašić, Nenad
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 22, no. 3
Pages
    p. 435-442
Year
    2010
Notes
    6 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    analýza elektronová difrakční
    chemismus minerálů
    krystalová struktura
    metamiktizace
    mikroskopie elektronová transmisní
    niob
    oxidy
    rekrystalizace
    stechiometrie
    studie experimentální
    tavení
    vzácné zeminy
Geographical name
    Norsko
Keyword
    ABO4
    Crystal
    Identification
    Key
    Metamict
    Mineral
    Preservation
    Samarskite
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 12. 2010
Import date
    8. 8. 2012