Record details

Title
    Priabonian (Late Eocene) Cyclostomata Bryozoa from the Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
Statement of responsibility
    Kamil Zágoršek
Author
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 4
Pages
    s. 235-247
Year
    1992
Notes
    3 obr.,3 tab.,5 pl.,26 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    Bryozoa
    nálezy
    nový taxon
    paleocén
    priabon
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    taxonomie
Subject category
    Cyclostomata
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bryozoa
    Carpathians
    Cyclostomata
    Czecho-Slovakia
    Eocene
    Late
    Priabonian
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012