Record details

Title
    Pridolian to Mid-Lochkovian Biostratigraphic time marks in Bohemia
Author
    Carls, P.
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Conference
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction (09.09.2007-17.09.2007 : Eureka, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction, Eureka
Pages
    S. 24-25
Notes
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Biostratigrafické časové markery od přídolí do středního lochkovu v Čechách
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Conodont biostratigraphy
    Lochkovian
    Pridoli
Keyword
    Biostratigraphic
    Bohemia
    Marks
    Mid-Lochkovian
    Pridolian
    Time
Abstract (in czech)
   Některé konodontové zóny pozdního siluru a raného devonu nejsou chápány zcela jednoznačně. Taxonomické koncepty některých indexových taxonů vyžadují revizi a jejich první výskyty je třeba znovu ověřit a případně stanovit. První výskyty taxonů a rozsahy dalších vůdčích fosilií tak slouží jako další kontrola. V příspěvku uvádíme posloupnost všech významných taxonů z profilu Požáry v Barrandiénské synformě, Pyrenejí a Keltiberie (včetně Guadarramy); ty pak srovnáváme s ostatními profily a hranicemi mezi stratigrafickými stupni.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012