Record details

Title
    Primární bezlesí na Šumavě
Statement of responsibility
    Jiří Sádlo
Author
    Sádlo, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
Pages
    s. 46-47
Notes
    1 bibl.
Subject group
    ekologie
    holocén
    kar
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lidské aktivity
    pohoří
    rašeliniště
    recent
    relikt
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava
Keyword
    Bezlesí
    Primární
    Šumavě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012