Record details

Title
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
Statement of responsibility
    F. Veselovský, A. Gabašová, P. Ondruš a J. Hloušek
Author
    Gabašová, Ananda
    Hloušek, Jan
    Ondruš, Petr
    Veselovský, František
Language
    česky
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 102-103
Classfication no.
    061.3
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    konference
    krušnohorské krystalinikum
    mineralizace
    mineralogie rudní
    parageneze
    rudy Ag
    rudy Bi
    rudy Co
    rudy Ni
    rudy Sn
    rudy U
    rudy W
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
Keyword
    Jáchymovského
    Ložiska
    Mineralizace
    Primární
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012