Record details

Title
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
Statement of responsibility
    Zdeněk Běhal
Author
    Běhal, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 5
Pages
    s. 350-352
Year
    2004
Notes
    2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    granáty
    mineralogie topografická
    oblast snosová
    paleozoikum-svrchní
    pískovce
    pyrop
    rozsyp
    sběratelství
    serpentinit
    těžké minerály
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    Borek (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
    ČR-Čechy
    Pařížov (Chrudim, Chrudim)
    Třemošnice (Chrudim, Chrudim)
    Úhrov (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
Keyword
    Horách
    Podhůří
    Primární
    Pyropů
    Zdroje
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012