Record details

Title
    Primary minerals of the Jáchymov ore discrit
Author
    Drábek, M.
    Gabašová, A.
    Hloušek, J.
    Ondruš, P.
    Sejkora, J.
    Skála, R.
    Šrein, Vladimír
    Vavřín, I.
    Veselovský, F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 48, 3-4
Pages
    s. 19-147
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Primární minerály jáchymovského rudního revíru
    Rozsah: 128 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    microprobe
    primary minerals
    XRD
Keyword
    Discrit
    Jáchymov
    Minerals
    Ore
    Primary
Abstract (in czech)
   Sto sedmnáct primárních minerálů je popsáno v této práci z jáchymovského revíru, z čehož okolo 60 jich bylo již známo. U jednotlivých minerálů jsou uvedena všechna nová data, jsou připojeny i popisy zatím neznámých minerálních fází, chybně a nedostatečně určených minerálů, počet všech hodnověrně popsaných dosáhl čísla 384.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012