Record details

Title
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš, Lilian Švábenická
Author
    Eliáš, Mojmír
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 6
Pages
    s. 435-439
Year
    1992
Notes
    2 pl.,10 bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    autochton
    biostratigrafie
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    litologie
    magurská skupina
    paleogén
    profil vrtný
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
    račanská jednotka
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jarošov
Keyword
    Autochthonous
    Borehole
    Find
    Jarošov-1
    Paleogene
    Probable
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012