Record details

Title
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
Statement of responsibility
    Jan Cháb
Other titles
    The problem of the Andělská Hora thrust in the light of new deep bores (Hrubý Jeseník, Czechoslovakia)
    The problem of the Andělská Hora thrust in the light of new deep bores [Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia]
Author
    Cháb, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 4
Pages
    s. 389-401
    s. 389-402
Year
    1990
Notes
    4 sch.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza tektonická
    karbon-spodní
    litologie
    moravský devon a spodní karbon
    nasunutí andělskohorské
    profil vrtný
    příkrov
    tektonický styl
    tektonika regionální
    vrt strukturní
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Heřmanovice
    Rýmařov
    Suchá Rudná
Keyword
    Andělskohorského
    ČSFR
    Hrubý
    Jeseník
    Nasunutí
    Nových
    Problém
    Strukturních
    Světle
    Vrtů
Abstract (in czech)
   V práci jsou porovnány profily vrtů JARDA-10 u Rýmařova (hloubka 1200,6 m), SRV-4 u Suché Rudné (1505,0 m) a SV-H-1 u Heřmanovic (1815,0 m), které zastihly styk předflyšové vrbenské skupiny s flyšovým andělohorským souvrstvím. Oproti převažující představě, že jde o vertikální změnu facií, prokázaly existenci významného tektonického rozhraní mezi vrbenskou skupinou, která má v každém vrtu zcela odlišný litologický vývoj, a monotonním andělohorským souvrstvím. Styk obou jednotek lze interpretovat jako násun andělohorského souvrství na vrbenskou skupinu, jak předpokládali již R.Kettner a Z.Pouba kolem r. 1950. Kolem rozhraní obou jednotek se vyvinul složitý šupinový (duplexový) systém, pravděpodobně za působení jak kompresního tak i extenzního režimu.

   Rozdíly vrtných profilů svědčí spolu s dalšími údaji o tom, že mezi vrbenskou skupinou a andělskohorským souvrstvím existuje výrazná stavební diskordance, zastřená následnými deformacemi. Vícenásobné zešupinatění spolu s převážně mírným až středním úklonem styčné plochy či styčného pásma mezi oběma jednotkami ukazuje, že jde pravděpodobně o násunový zlom, což někteří badatelé již dříve předpokládali. Geologické mapování a vrtný průzkum prokázaly složitou tektonickou segmentaci vrbenské skupiny. Podobná segmentace existuje pravděpodobně i v andělskohorském souvrství., kde je obtížné ji objektivně poznat a posoudit pro jeho litologicko-petrografickou jednotvárnost a nedostatek stratigrafických dat
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012