Record details

Title
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
Statement of responsibility
    Marek Rogoz
Other titles
    Problem of reducing the salinity of rivers caused by water brought from Polish hard coal mines
Author
    Rogoz, Marek
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 9
Pages
    s. 269-272
Year
    1995
Notes
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    důlní vody
    hornoslezská pánev
    hydrogeologická struktura
    hydrologie povrchových vod
    karbon-svrchní
    kontaminace vod
    průvodní jevy
    salinita
    těžba podzemní
    uhlí černé
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko-jih
Keyword
    černouhelných
    Dolů
    Omezení
    Polských
    Problém
    Přiváděnými
    řek
    Vodami
    Zasolení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012