Record details

Title
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
Statement of responsibility
    Marta Doležalová
Other titles
    Problem oriented constitutive modelling of geomaterials
Author
    Doležalová, Marta
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 4(106)
Pages
    s. 111-116
Year
    1997
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    měření geotechnické
    mez pevnosti rupturní
    model matematický
    plastické tečení
Keyword
    Geomateriálů
    Konstitutivní
    Modelování
    Orientované
    Problémově
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012