Record details

Title
    Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru
Author
    Havlín Nováková, Dana
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
Pages
    64
Keyword
    El
    Hydrogeologických
    Problémy
    Salvadoru
    Studií
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014