Record details

Title
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
Author
    Boháč, J.
    Kudrna, Z.
    Rybář, Jan
Conference
    Mezinárodná konferencia Geotechnika 2000/5. : 03.10.2000-04.10.2000 : Podbanské, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník Geotechnika 2000
Pages
    s. 204-206
Notes
    Překlad názvu: Problems of engineering geology and geotechnics when using residual coal pits for wast deposits
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    engineering geology
    geotechnics
Keyword
    Geologie
    Geotechniky
    Inženýrské
    Jam
    Lomů
    Odpadů
    Problémy
    SHP
    Uhelných
    Ukládání
    Využití
    Zbytkových
Abstract (in czech)
   Situování skládek na vnitřní výsypky do zbytkových jam po povrchové těžbě hnědého uhlí se jeví jako lákavé. Úkoly inženýrské geologie a geotechniky při řešení této nové problematiky jsou analyzovány na příkladu tří řízených skládek ze severočeské hnědouhelné pánve.
Abstract (in english)
   Orientation to internal spoil banks in residual pits left after open-pit mining is consired promissing. Problems of engineering geology and geotechnics that are to be solved in it are analysed using an example of three controlled spoil banks found in North Bohemian Brown Coal Basin.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012