Record details

Title
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
Statement of responsibility
    Petra Ivančíková, Jaromír Demek
Other titles
    Problems with solid wastes in the Olomouc district
Author
    Demek, Jaromír
    Ivančíková, Petra
Language
    česky
Source title - serial
    Životné prostredie
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 5
Pages
    s. 239-243
Year
    1991
Notes
    2 obr., 2 fot.
    Zkr. název ser.: Život. Prostr.
Subject group
    hydrologie krasová
    kontaminace vod
    kvartér Českého masivu
    odpady
    skládka
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Morava
    okres Olomouc
Keyword
    Odpady
    Okrese
    Olomouc
    Problémy
    Tuhými
Abstract (in czech)
   Mapováním a komplexním výzkumem v l. 1988-91 bylo zjištěno, že v okrese Olomouc ze 16 skládek ekologickým podmínkám vyhovují pouze tři. Příkladem chybného zakládání je využívání vytěžených hlinišť po cihlářských surovinách, kde došlo k prosakování vod ze skládek do podzemních vod. Nejnebezpečnější jsou skládky v povodí Moravy, např. vytěžená štěrkoviště. Zvláštním problémem jsou skládky na zkrasovělých devonských vápencích, kde hrozí kontaminace krasových vod. Výsledky výzkumu budou okresním úřadem v Olomouci využity pro přípravu programu likvidace odpadů z hlediska nového zákona o odpadech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012