Record details

Title
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
Statement of responsibility
    Marta Doležalová
Author
    Doležalová, Marta
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 4(106)
Pages
    p. 25-31
Year
    1997
Notes
    3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    měření geotechnické
    mez pevnosti rupturní
    model matematický
    plastické tečení
Keyword
    Constitutive
    Geomaterials
    Modelling
    Problem-oriented
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012