Record details

Title
    Problematic non-double-couple mechanism of the 2002 Amfilochia Mw5 earthquake, Western Greece
Author
    Adamová, Petra
    Sokos, E.
    Zahradník, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Seismology
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    s. 1-12
Year
    2009
Notes
    Projekt: 279/2006/B-GEO/MFF, GA UK, CZ
    Projekt: 004043(GOCE)-3HAZ-CORINTH, EC, XE
    Projekt: GA205/07/0502, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Problematické non-DC složky zemětřesení Amfilochia, 2002, Mw5, západní Řecko
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    deviatoric solution
    focal mechanism
    iterative deconvolution
    moment tensor
    regional data
    source complexity
    waveform inversion
Keyword
    2002
    Amfilochia
    Earthquake
    Greece
    Mechanism
    Mw5
    Non-double-couple
    Problematic
    Western
Abstract (in czech)
   Pro zemětřesení Amfilochia je hlášena dvěmi agenturami velmi nízká složka čistého smyku (DC%) - 30% a 60% pro agentury SED a MEDNET. V tomto článku jsme pečlivě analyzovali blízké regionální seismogramy z hlediska procenta čistého smyku, předpokládali jsme vyšší hodnotu DC% mezi 75 a 100 v závislosti na nejistotě pozice zdroje (optimální hodnota DC% = 93). Důraz je kladen na jednoduchou interpretaci (jasněji doloženou blízkými regionálními daty), že zemětřesení Amfilochia byl téměř čistý střižný jev.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013