Record details

Title
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
Statement of responsibility
    Karel Balón, Vratislav Ondráček, Petr Čermák, Michal Řehoř
Other titles
    Problem of modifying the hydro-physical properties of waste dump soils in North Bohemian Brown Coal District
Author
    Balón, Karel
    Čermák, Petr
    Ondráček, Vratislav
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 11
Pages
    s. 348-351
Year
    1996
Notes
    3 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    eroze
    hydrodynamika
    ložiska pevných paliv
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vlastnosti fyzikální
    změny přírodního prostředí těžbou
Subject category
    rekultivace
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Hnědouhelném
    Hydrofyzikálních
    Problematika
    Revíru
    Severočeském
    úpravy
    Vlastností
    Výsypkových
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012