Record details

Title
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
Statement of responsibility
    Milena Kociánová, Helena Štursová
Other titles
    Problems of previously undescribed relief forms created by the interaction of frost and vegetation
Author
    Kociánová, Milena
    Štursová, Helena
Language
    česky
Source title - serial
    Opera corcontica
Vol./nr.
    Roč. 39
Pages
    s. 115-142
Year
    2002
Notes
    1 obr., 23 fot., 2 s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Opera corcont.
Subject group
    kryopedologie
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
    reliéf
    vegetace
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krkonoše
Keyword
    Dosud
    Forem
    Mrazu
    Nepopsaných
    Problematika
    Reliéfových
    Spolupůsobení
    Vegetace
    Vzniklých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012