Record details

Title
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
Statement of responsibility
    Martin Milický, Libor Gvoždík, Jaromír Šantrůček
Author
    Gvoždík, Libor
    Milický, Martin
    Šantrůček, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací
Vol./nr.
    Vol. 22, no. 7-8
Pages
    p. 219-224
Year
    2013
Notes
    1 obr., 11 diagr., 1 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: SOVAK
Classfication no.
    556
Conspectus category
    626/627
Subject group
    dusík
    hladina podzemní vody
    hydrogeologie
    jímání
    kvalita vody
    monitoring
    srážky dešťové
    voda pitná
    voda podzemní
    zdroj znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jizera, řeka-povodí (Česko)
Keyword
    Dolního
    Dusičnanů
    Jizery
    Kvartérních
    Podzemní
    Problematika
    Sedimentech
    Toku
    Vodě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 1. 2014
Import date
    20. 5. 2014