Record details

Title
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
Author
    Dirner, V.
    Fečko, P.
    Vavro, Martin
Conference
    Jubilejní vědecká konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc (01.05.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
Pages
    s. 173-184
Keyword
    Dolech
    Hmot
    Hodnocení
    Možnosti
    Odpadních
    OKR
    Problematika
    Ukládání
    Vlastností
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012