Record details

Title
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
Author
    Adamovič, Jiří
    Coubal, Miroslav
    Prouza, V.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2012, Prosinec
Pages
    s. 59-63
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: Southeastern continuation of the Lusatian Fault in the western Krkonoše Mts. piedmont region
    Rozsah: 4 s. : E
Subject category
    Koberovy Flexure
    Krkonoše piedmont region
    Lusatian Fault
    reverse faulting
Keyword
    Jihovýchodního
    Lužického
    Podkrkonoší
    Pokračování
    Problematika
    Západním
    Zlomu
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá jihovýchodním pokračováním lužického zlomu na základě reinterpretace geologických dat a tektonických měření. Jde o přesmykový zlom zapadající k SV, s výškou skoku přesahující 2 km, táhnoucí se podél s. okraje české křídové pánve od Drážďan do okolí Turnova (vrch Kozákov). Zde mizí většina jeho typických atributů a podle některých autorů zde zlom "končí". Za jeho jv. pokračování je někdy považována koberovská flexura, ta ale představuje subparalelní strukturu jiného stáří. Pokračování lužického zlomu je tak třeba hledat v některém ze zlomů směru V-Z v podkrkonošské pánvi, tedy ve škodějovském zlomu nebo kundraticko-javornické poruše.
Abstract (in english)
   Southeastern continuation of the Lusatian Fault is discussed in the light of the latest geological survey and tectonic measurements. The Lusatian Fault is a NE-dipping reverse fault with a displacement of >2 km, extending between Dresden (Saxony) and Kozákov Hill near Turnov. Here, it loses most of its characteristic tectonic features, which gives the impression of its sudden termination. The Koberovy Flexure was traditionally considered its SE continuation but, in fact, represents a subparallel structure of different age. More probably, its continuation should be identified in one of the E-W-striking faults within the Krkonoše Piedmont Basin, i.e., the Škodějov Fault and/or the Kundratice-Javorník Fault.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014