Record details

Title
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
Statement of responsibility
    Míla Pletichová
Other titles
    The issue of underlaying sands in the J. Šverma - Vršany locality
    Problematik der Liegendsande am Standort J. Šverma - Vršany
Author
    Pletichová, Míla
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 26-30
Year
    2008
Notes
    2 obr., 1 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    556
    622.33
Conspectus category
    556
    622
Subject group
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    kontrola hydrogeologická
    odvodňování
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vrt
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Lokalitě
    Odvodnění
    Písků
    Podložních
    Problematika
    Současný
    Stav
    Šverma
    Vršany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012