Record details

Title
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
Statement of responsibility
    Pavla Havlicová, Libuše Knápková
Author
    Havlicová, Pavla
    Knápková, Libuše
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Pages
    s. 249-254
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.06
    62.002.8
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    hornoslezská pánev
    materiály konstrukční
    negativní vlivy báňské činnosti
    odpad průmyslový
    odval
    rekultivace
    revitalizace
    sedání povrchu
    suroviny druhotné
    těžba podzemní
    uhelný revír
    uhlí bituminózní
    znečištění
Geographical name
    Doubrava (Karviná, Orlová)
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
    Lazy (Karviná, Orlová)
    Morava (Česko)
    Ostrava
    Paskov (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
Keyword
    černého
    Hlušiny
    Nerostných
    Poškozených
    Problematika
    Produktu
    Rekultivace
    Sekundárního
    Surovin
    Těžbou
    Těžby
    Uhlí
    území
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012