Record details

Title
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
Statement of responsibility
    Jiří Šajer
Other titles
    Problems of revitalizing water bodies in an undermined territory
Author
    Šajer, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 1
Pages
    s. 5-7
Year
    2003
Notes
    1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 53, č. 2 (2003)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.4
    622.33
    628.19
Conspectus category
    504
    556
    622
Subject group
    morfologie fluviální
    negativní vlivy báňské činnosti
    ochrana proti erozi
    povodeň
    revitalizace
    sedání povrchu
    spád řeky
    těžba podzemní
    území poddolované
    vegetace
    vodní hospodářství
    vodoteč
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Morava
    Stonava (Karviná, Karviná)
Keyword
    Poddolovaném
    Problematika
    Revitalizace
    Toků
    území
    Vodních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012