Record details

Title
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
Statement of responsibility
    Jaroslav Aichler, Miroslav Štemprok
Other titles
    Problems of ore deposits at the 29th IGC at Kioto
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Štemprok, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 2
Pages
    s. 5-6
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    geneze ložiska
    geologie ložisek rud
    IGC
    Mezinárodní geologický kongres
    mezinárodní spolupráce
Keyword
    29.mezinárodním
    Geologickém
    Kjótu
    Kongresu
    Ložisek
    Problematika
    Rudních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012