Record details

Title
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
Statement of responsibility
    Josef Čuřík
Author
    Čuřík, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 11
Pages
    s. 24-26
Year
    2006
Notes
    4 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.9
    622.32
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fundament
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kolektor
    kontrola hydrogeologická
    kontrola strukturní
    krystalinikum
    příkrov
    ropa
    technologie
    těžba
    zemní plyn
    ždánická jednotka
Geographical name
    Koryčany (Kroměříž, Kroměříž)
    Lubná (Kroměříž, Kroměříž)
    Morava (Česko)
    Ždánice (Hodonín, Kyjov)
Keyword
    Českého
    Fundamentu
    JV
    Krystalinického
    Ložisek
    Masivu
    Problematika
    Přírodních
    Svahů
    Těžby
    Uhlovodíků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012