Record details

Title
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
Statement of responsibility
    Vladimír Homola
Other titles
    Some aspects of informatics lessons in nature-oriented branches
Author
    Homola, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 21-27
Year
    2002
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    001.9
    316.77
    371
    55
Conspectus category
    316.77
    371
    55
Subject group
    digitalizace
    geologie
    počítač
    systém informační
    školství
    vědy o Zemi
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Informatiky
    Oborech
    Problematika
    Přírodovědných
    Výuky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012