Record details

Title
    Problems of petrographic identification of Upper Cretaceous ignimbrites from southern Vietnam
Statement of responsibility
    Petr Hradecký
Author
    Hradecký, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 6
Pages
    s. 369-374
Year
    1991
Notes
    2 sch., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza hornin
    ignimbrit
    křída-svrchní
    minerály
    rekrystalizace
    struktury hornin a minerálů
Keyword
    Cretaceous
    Identification
    Ignimbrites
    Petrographic
    Problems
    Southern
    Upper
    Vietnam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012