Record details

Title
    Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
Statement of responsibility
    Jan Foldyna, Arnošt Grmela
Author
    Foldyna, Jan
    Grmela, Arnošt
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Coal-bearing formations of Czechoslovakia
Pages
    s. 59-64
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.9
Subject category
    ložiska a výskyty černého uhlí
    oblast moravskoslezského svrchního karbonu
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
Keyword
    Basin
    Coal
    Czechoslovak
    Development
    Problems
    Silesian
    Structural
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012