Record details

Title
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Tomislav Střelec
Author
    Střelec, Tomislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Pages
    s. 23-29
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    504.05
    622
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    důl
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    legislativa
    negativní vlivy báňské činnosti
    politika
    střety zájmů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    území poddolované
Geographical name
    Karviná
    Lazy (Karviná, Orlová)
    Morava (Česko)
Keyword
    části
    černého
    české
    Dobývání
    EIA
    Hlubinného
    Hornoslezské
    Jako
    Jeden
    Nástrojů
    Negativních
    Pánve
    Posuzování
    Procedura
    Prostředí
    Předvídání
    řešení
    Uhlí
    Vlivů
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012