Record details

Title
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
Statement of responsibility
    Josef Hanzlík, Karel Jahoda
Other titles
    Preparation of water-bearing system affected by anthropogenous activities and its modelling
Author
    Hanzlík, Josef
    Jahoda, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 1(93)
Pages
    s. 127-136
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 diagr., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    důlní vody
    ekologie
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    model matematický
    průvodní jevy
    puklina
    suroviny radioaktivní
    tektonika regionální
    tepelsko-barrandienská oblast
    těžba podzemní
    vodní hospodářství
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Subject category
    borský masív
Geographical name
    Bor
    ČR-Čechy
    Dyleň
    Ostrov
    Planá
    Svatá Anna
    Tachov
    Vítkov
    Zadní Chodov
Keyword
    Antropogenní
    činností
    Matematické
    Modelování
    Narušeného
    Preparace
    Proces
    Systému
    Zvodněného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012