Record details

Title
    Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
Author
    Buzek, František
    Erbanová, Lucie
    Fottová, Daniela
    Jačková, Iva
    Mitchell, Myron J.
    Novák, Martin
    Přikryl, Richard
    Schweigstillová, Jana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Environmental Science and Technology
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 3
Pages
    7
Year
    2007
Thesaurus term
    forest catchment
    isotope
    oxygene
Keyword
    Affecting
    Atmospheric
    Catchments
    Central
    Contrasting
    Ecosystem
    Europe
    Forest
    Isotope
    Oxygen
    Processes
    Ratios
    Sulfate
    Two
Abstract (in english)
   Study of oxygene isotope ratios
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012