Record details

Title
    Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
Other titles
    Produkce DOC v lesních půdách podél S-J evropského transektu
Author
    Bůzek, František
    Jačková, Ivana
    Pačes, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Applied Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 9
Pages
    16
Year
    2009
Thesaurus term
    dissolved organic carbon, 13C, forest soil,
Keyword
    Along
    Carbon
    Dissolved
    European
    Forest
    North-South
    Organic
    Production
    Soils
    Transect
Abstract (in czech)
   Článek uvádí výsledky inkubačních experimentů na evropských lesních půdách s výpočtem produkce rozpuštěného organického uhlíku
Abstract (in english)
   paper presents results of incubation experiments on European forest soils with calculation of dissolved organic carbon production
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014