Record details

Title
    Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 1., Combustion of brown coal
Other titles
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí