Record details

Title
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
Statement of responsibility
    Ladislav Dzurovčin
Other titles
    Products of slope modelling in central and southern part of the Slanské vrchy Mts.
Author
    Dzurovčin, Ladislav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 2
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    denudační procesy
    eroze
    neovulkanity východního Slovenska
    pohyb svahový
    řícení
    sedimenty deluviální
    sesouvání
    suť
    tvary geomorfologické
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    časti
    Južnej
    Modelácie
    Produkty
    Slanských
    Strednej
    Svahovej
    Vrchov
Abstract (in czech)
   Vulkanický komplex Slánských vrchů leží převážně na sedimentárním, resp. vulkanosedimentárním souvrství neogenu, tvořeném převážně písky, jíly a štěrky, které se střídají s polohami vulkanických hornin. Erozně-denudační procesy vytvořily jejich morfoskulpturu. Podílelo se na nich především zvětrávání, fluviálně svahové a gravitační svahové procesy, jejichž produktem jsou sedimenty, tvarově modelované během kvartéru v periglaciálním prostředí. Analyzují se produkty svahové modelace, popisuje se jejich charakter a vznik a vyčleňují se hlavní geomorfologické tvary, mapovatelné ve velkém měřítku.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012