Record details

Title
    Proetid trilobites from the Lower Devonian (Pragian) Ihandar Formation, Anti-Atlas, Morocco
Statement of responsibility
    Robert G. Johnson, Richard A. Fortey
Author
    Fortey, Richard A.
    Johnson, Robert G.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of paleontology
Vol./nr.
    Vol. 86, no. 6
Pages
    p. 1032-1050
Year
    2012
Notes
    3 obr., 6 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Paleont.
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    devon-spodní
    nový taxon
    popis taxonů
    stratigrafie
    Trilobita
Geographical name
    Česko
    Maroko
Keyword
    Anti-Atlas
    Devonian
    Formation
    Ihandar
    Lower
    Morocco
    Pragian
    Proetid
    Trilobites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2012
Import date
    20. 3. 2014