Record details

Title
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
Statement of responsibility
    Dalibor Kalus
Author
    Kalus, Dalibor
Language
    německy
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Jg. 38, Nr. 1
Year
    1992
Notes
    1 fot.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    biografie
    historie geologie
Keyword
    DrSc
    Ing
    Jeroným
    Pražský
    Prof
    Siebzigjährig
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012