Record details

Title
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Other titles
    Prof. Dr. Karel Vrba gained recognition for the establishment of the State Geological Survey
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 1
Pages
    s. 83-84
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český geologický ústav
    historie geologie
    organizace geologie
    výzkum
Keyword
    Československé
    Dr
    Geologického
    Karel
    Prof
    Republiky
    Státního
    ústavu
    Vrba
    Založení
    Zasloužil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012