Record details

Title
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
Statement of responsibility
    Antoni Polaňski
Other titles
    Memorial of Professor Kazimierz Smulikowski (1900-1987)
Author
    Polaňski, Antoni
Language
    polsky
Source title - serial
    Archiwum Mineralogiczne
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 2
Pages
    s. 5-15
Year
    1989
Notes
    1 fot.
    Zkr. název ser.: Arch. mineral. (Warszawa)
Subject group
    bibliografie
    biografie
    eklogit
    historie geologie
    petrografie
    západosudetská oblast
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Dzialalnosc
    Kazimierz
    Profesor
    Smulikowski
    Zycie
Abstract (in czech)
   Profesor Kazimierz Smulikowski (15.9.1900-19.9.1987) byl přední osobností polské petrografie a mineralogie od konce 20.let. Zabýval se mj. vyvřelinami v Moravskoslezských Beskydech, po 2.světové válce zejména vyvřelinami a metamorfity západosudetské oblasti. Patřil k předním světovým badatelům o eklogitech. Bibliografie prof. Smulikowského obsahuje 111 titulů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012