Record details

Title
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
Statement of responsibility
    P. Kašpar
Author
    Kašpar, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 8-9
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    549
    55
    929
Conspectus category
    549
    55
    929
Subject group
    biografie
    historie geologie
Geographical name
    Česko
Keyword
    80
    CSc
    Jubileum
    Kulaté
    Let
    Lubor
    Profesor
    RNDr
    Žák
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012