Record details

Title
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
Statement of responsibility
    Ivo Hruban
Author
    Hruban, Ivo
Language
    česky
Source title - serial
    Inženýrské stavby
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 7
Pages
    s. 359-360
Year
    1982
Classfication no.
    012
Conspectus category
    929
Keyword
    75
    Dožívá
    DrSc
    Kratochvíl
    Let
    Profesor
    St
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 9. 2014
Import date
    12. 9. 2014