Record details

Title
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
Statement of responsibility
    Emílie Bernardová
Other titles
    Prognostic structure of W - and Sn- mineralization in the Barrandian Proteozoic NW of Nýřany
Author
    Bernardová, Emílie
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 2
Pages
    s. 107-113
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    kasiterit
    porfyry
    prognózy
    proterozoikum
    scheelit
    tepelské krystalinikum
    těžké minerály
    wolframit
Keyword
    Barrandienském
    Cínového
    Nýřan
    Prognózní
    Proterozoiku
    Struktura
    SZ
    Wolframového
    Zrudnění
Abstract (in czech)
   Na základě výskytu žulového porfyru, pyritové mineralizace kutnohorského typu, wolframitu, kasiteritu a scheelitu ve šlichových vzorcích a na základě tíhových měření lze předpokládat existenci Sn-W mineralizace v dané oblasti. Předpokládaná prognózní struktura je pravděpodobně uložena v nevelkých hloubkách. Ověření její existence a ocenění prospekčního významu by vyžadovalo podrobnější průzkum.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012