Record details

Title
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
Statement of responsibility
    Josef Večeřa
Other titles
    Prognostic evaluation of heavy minerals on the sand pit of Mohelnice III - Třeština
Author
    Večeřa, Josef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 8
Pages
    s. 243-245
Year
    1991
Notes
    1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    pleistocén-spodní
    prognózy zásob
    sedimentace fluviální
    štěrkopísek
    těžké minerály
    würm
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Mohelnice
Keyword
    III-Třeština
    Ložisku
    Minerálů
    Mohelnice
    Prognózní
    štěrkopísku
    Těžkých
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   V dosavadním průzkumu se uvažovalo pouze o využití suroviny jako písku, příp. štěrkopísku. Těžkým minerálům se nevěnovala pozornost, ačkoli na jejich využití se již dříve upozornilo. Jejich nejvyšší obsahy se nacházejí na kontaktech jednotlivých teras a přibývá jich také k okraji sedimentačního prostoru. Nejchudší je svrchní část staropleistocenních sedimentů. Obsahy v holocenních sedimentech jsou variabilní a zřejmě ovlivněny podložní údolní terasou. Protože těžké minerály by se získávaly již z vytěženého materiálu, nebyly pro ně stanoveny zvláštní kondiční ukazatele. Z těžkých minerálů byly počítány granát, staurolit, magnetit, ilmenit, amfibol, nemagnetické minerály a zlato, pro které bylo počítáno ekonomické zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012