Record details

Title
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
Statement of responsibility
    Miroslav Slavkay
Author
    Slavkay, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 94
Pages
    s. 63-65
Year
    1992
Notes
    1 obr.,6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    lubietovské pásmo
    prognózy zásob
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
    rudy Hg
    rudy Sb
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Banská Bystrica
    ČSFR-Slovensko
    Ĺubitelová
    Malachov
    Nízké Tatry
    Osrblie
    Poniky
    Špania Dolina (Slovensko)
Keyword
    Banskej
    Bystrice
    Okolia
    Prognózne
    Rudných
    Surovín
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012