Record details

Title
    Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
Author
    Hortvík, Karel
    Staš, Lubomír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Nonferrous Metals Society of China. Transactions
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 1
Pages
    s. 296-301
Year
    2005
Notes
    Projekt: GP105/02/P026, GA ČR
    Překlad názvu: Prognóza poklesů povrchu ovlivněného hlubinnou exploatací rudných ložisek typu Rožná
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    mining
    prognosis
    subsidence
Keyword
    Affected
    Deposits
    Exploitation
    Ore
    Prognosis
    Rozna
    Subsidence
    Surface
    Type
    Underground
    Vein
Abstract (in czech)
   Na základě dlouhodobých geodetických pozorování byl popsán mechanismus vzniku poklesové kotliny nad rudným (uranovým) ložiskem Rožná. Na jeho základě je vypracován geomechanický model situace na ložisku, který pak s využitím matematického modelování vývoje poklesů povrchu umožňuje prognózovat vývoj poklesové kotliny jak během dobývacích prací, tak i v období po ukončení těžebních aktivit.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012