Record details

Title
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
Other titles
    Reconnaissance mineral resources - updating of database
Author
    Petáková, Zdeňka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    1
Year
    2006
Thesaurus term
    raw materials, reconnaissance mineral resources, preservation of area, database
Keyword
    Aktualizace
    Databáze
    Nerostných
    Prognozní
    Surovin
    Zdroje
Abstract (in czech)
   Databáze více než 3 000 prognózních zdrojů je sestavena pro území České republiky. Více než 500 těchto prognózních zdrojů bylo přehodnoceno pro potřeby státní správy během roku 2005 specialisty z České geologické služby.
Abstract (in english)
   Reconnaissance mineral resources - updating of database
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014